پرداخت

جهت پرداخت های نقدی با کلیک در اینجا به درگاه پرداخت هدایت می شوید و بصورت امن و تنها با داشتن رمز دوم کارت بانکی عضو شبکه شتاب می توانید پرداخت خود را انجام دهید .درگاه پرداخت بانک پارسیان