Loading...
صفحه اصلی2020-05-14T19:24:06+00:00

معرفی موسسه

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان در سال 1397در اداره ثبت شرکتهای ساری ثبت گردید ، مدیران و موسسین آن وکیل دادگستری و 3نفر کارشناس ارشد حقوق می باشند

مطالعه بیشتر

خدمات ما

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایران همه خدمات حقوقی رابه شهروندان عزیز در داخل و خارج از کشور ارائه می دهد ، وکلاء موسسه  مجدانه به دفاع از حقوق شما می پردازند .

مطالعه بیشتر

محل کار موسسه کجاست ؟

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایران در استان مازندران -شهرستان ساری -خیابان جمهوری اسلامی -پاساژچهل ستون -طبقه دوم -واحد328واقع می باشد

مطالعه بیشتر

وکلاء و موسسات حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری

وکلای دادگستری 

موسسات حقوقی و داوری 

کارشناسان رسمی دادگستری

column1-image1دبورا براون

column2-image1شرکت تاکس لیتاکس

column3-image1تیم طراحی یان

column1-image2آلین لوکاس

column2-image1آکوئیتیشن

column3-image1کاست آف دیوایس

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان 

“موسسه حقوقی و داوری عدل نوین با تیم کاری قوی کارشناسان حقوقی ووکلاء دادگستری در خدمت عموم مردم می باشد ، این موسسه مشاوره رایگان به عموم مردم می دهد . ”

علیرضا مقیمی • موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان
علیرضا مقیمی

مدیر عامل موسسه

آقای علیرضا مقیمی ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و داور رسمی دادگستری ، عضو مراجع حل اختلاف کار شهرستان ساری مدیر عامل موسسه می باشند .

بین المللی

بین المللی

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مندافع ایرانیان به همه ایرانیان مقیم خارج از کشور و خارجیانی که در داخل کشور با مشکل حقوقی مواجهه می شوند خدمات حقوقی ارائه می دهد .

مشارکت

مشارکت

تیم کاری موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان ، جوان ، پویا ، مستعد و خلاق است و پرونده ها با مشارکت این افراد آنالیز می گردد.

مطالب سایت

سایت موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان مطالب حقوقی را در اختیار عموم قرار می دهد .