ثبت شرکت

چرا ثبت علائم تجاری و حق اختراع؟ جلوگیری از سوء استفاده رقبا: پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری، اشخاص حق انحصاری پیدا می کنند که به موجب آن می شود از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت [...]