موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان در سال 1397با ثبت 148در شهرستان ساری به ثبت رسید ، مدیر عامل موسسه علیرضا مقیمی ، این موسسه با انواع بانکها و موسسات قرارداد وصول مطالبات دارد ، ضمن قبولی و صدور رأی داوری با همکاری وکلاء مجرب کلیه دعاوی را پذیرش می نماید ، جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با خدمات موسسه به سایت موسسه مراجعه بفرمائید .